نویسنده: امیرمحمد تهمتن

همه ما در زندگی، اهدافی را برای خود داریم؛ از خرید خانه گرفته تا رفتن به یک سفر خارجی، از پس‌انداز برای تامین هزینه‌های آموزشی مثل هزینه‌های دانشگاه، راه‌اندازی یا گسترش کسب و کارمان تا حفظ سبک زندگی در هنگام بالا و پایین‌شدن اقتصاد کشور. اما واقعا تا چه میزان برای این تحقق این اهداف، تلاش می‌کنیم؟ چه‌قدر برای این اهداف پس‌ انداز برای آینده  می‌کنیم؟

پس انداز برای آینده

این یادداشت با استفاده از اطلاعات منتشر‌شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، نشان می‌دهد که تنها حدود ۴۰% از مردم ایران پس‌انداز داشته‌اند، این در حالی است که بیشتر از ۷۰% مردم برای تحقق اهداف مختلف خود در زندگی از جمله تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی به استقراض از بانک‌ها، موسسات مالی و حتی دوست و آشنا پرداخته‌اند. اگر از شما پرسیده شود که چرا بخشی از درآمد خود را پس ‌انداز برای آینده می‌کنید، احتمالا پاسخ شما یکی از این گزینه‌ها است؛ خرید خانه، بازپرداخت وام‌ها، راه‌اندازی یا گسترش کسب و کار، تامین هزینه‌های آموزشی از جمله هزینه دانشگاه، حفظ سبک زندگی در هنگام مواجهه با بالا و پایین‌شدن اقتصاد کشور، تامین هزینه‌های بهداشتی و درمانی غیرمترقبه، تامین هزینه‌های یک سفر خارجی در عید نوروز یا تعطیلات تابستان است؛ با این حال که اهداف بزرگی برای استفاده از پس‌اندازهای خود داریم، اطلاعات بانک جهانی در سال ۲۰۱۷[۱]، آمارهای جالبی از رفتار پس‌انداز مردم ایران نشان می‌دهد.

آینده - پس انداز - پس‌انداز

پس انداز در گذشته ای نه چندان دور

مطابق با این گزارش، تنها ۴۳% از مردم ایران، پس‌انداز مبلغی را در یک‌سال گذشته گزارش کرده‌اند، این در حالی است که حدود ۶۸% از آن‌ها، حداقل یکبار مبلغی را از بانک یا دوستان و آشنایان خود قرض گرفته‌اند. از میان %۴۳ مردمی که حداقل یکبار، مبلغی را در سال گذشته پس‌انداز کرده‌اند، حدود ۱۶% برای راه‌اندازی یا گسترش کسب و کار، ۱۸% برای دوران پیری، ۱۶% برای تامین هزینه‌های آموزش یا شهریه دانشگاه و مابقی برای اهداف دیگر پس‌انداز داشته‌اند. جالب آن است که تنها حدود ۲۶% از مردم‌، پس‌انداز خود را در بانک یا موسسه مالی قرار داده‌اند! از طرف دیگر، اگر به رفتار مردم در حوزه استقراض بپردازیم، متوجه می‌شویم که در سال ۲۰۱۷، از میان ۶۸% مردمی که حداقل یکبار در یک‌سال گذشته مبلغی را قرض گرفته‌اند، ۲۷% وام مسکن داشته‌اند، ۲۲% برای تامین‌ هزینه‌های بهداشتی و درمانی، ۲۷% برای راه‌اندازی یا گسترش کسب و کار خود، ۸% برای تامین هزینه‌های آموزشی یا شهریه دانشگاه و مابقی برای اهداف دیگر از بانک یا موسسه مالی (۲۴%) یا از دوستان یا آشنایان خود (۵۱%) پولی استقراض کرده‌اند.

پس انداز در جای درست

در قسمتی دیگر از این گزارش از افراد سوال شده است که اگر با یک هزینه غیرمترقبه معادل با ۵% درآمد سالیانه خود مواجه شوند، چگونه آن را تامین مالی می‌کنند. اصلی‌ترین کانال تامین مالی چنین هزینه‌هایی، حقوق و دستمزد جاری افراد است (۳۹%). با توجه به احتمال نوسان در حقوق و دستمزد در طول زمان و تامین هزینه‌های روزانه زندگی، اتکاء بر آن‌ها برای تامین هزینه‌های غیرمترقبه با آسیب‌هایی زیادی مواجه است. دومین کانال برای مواجهه با چنین هزینه‌هایی، استقراض از دوستان و آشنایان است (۳۳%). تنها ۲۳% از مردم برای تامین هزینه‌های غیرمترقبه بر پس‌انداز شخصی خود تکیه می‌کنند. این آمارها نشان می‌دهد که می‌بایست برای تامین مالی اهداف خود و همچنین مواجهه با هزینه‌هایی غیرمترقبه‌ای هم‌چون هزینه‌های بهداشتی و درمانی پس‌انداز بیشتری داشته باشیم. البته در این راستا باید توجه کرد که صرف‌پس‌اندازی کافی نیست و باید پول پس‌انداز‌ شده را در جایی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کنیم که هم نسبت به بانک‌ها سود بیشتری می‌دهند و هم با توجه به مقدار ریسکی که مد نظر داریم، انتخاب‌های مختلفی داریم.

[۱] منبع گزارش

نویسنده: امیرمحمد تهمتن


332 بازدید


این یادداشت با استفاده از اطلاعات منتشر‌شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، نشان می‌دهد که تنها حدود ۴۰% از مردم ایران پس‌انداز داشته‌اند.


برچسب‌ها