نویسنده: امیرمحمد تهمتن

وقتی از نقش پول در تغییر زندگی با پول‌ صحبت می‌کنیم، معانی و مفاهیم مختلفی به ذهن‌مان می‌آید. بعضی آن را به‌عنوان وسیله‌ای برای بهبود کیفیت زندگی در نظر می‌گیرند و برخی آن را عامل مهمی برای یک زندگی همراه با شادکامی نمی‌دانند. برخی بر این باور هستند که تغییر زندگی با پول، شادکامی و رفاه را در زندگی افزایش می‌دهد و بعضی تصور می‌کنند که پول تنها به برآورده‌کردن بخش محدودی از نیازهای زندگی انسان می‌پردازد.

بررسی دیدگاه ها

فارغ از اینکه به کدام یک از این دو دیدگاه باور داشته باشید، به‌عنوان تنها فردی که مسئولیت زندگی مالی خود را بر عهده دارد، اهمیت مدیریت مالی، یا به‌عبارت دیگر مدیریت دخل و خرج، برای شما بسیار بالا است.

تغییر زندگی با پول

تغییر زندگی با پول به‌عنوان یک منبع محدود، می‌بایست به شیوه‌ای مسئولانه خرج یا پس‌انداز شود که سطح رفاه خانوار در زمان بالا و پایین‌شدن اقتصاد در هنگام رونق و رکودهای مقطعی حفظ شده و دستیابی به اهداف مالی زندگی همچون خرید خانه، تامین هزینه‌های آموزش فرزندان، خرید اتومبیل، تامین هزینه‌های یک سفر خارجی و حفظ سطح مشخصی از درآمد در هنگام بازنشستگی را امکان‌پذیر کند.

پول - کیفیت زندگی - درآمد

مدیریت مالی

در این راستا، مدیریت مالی را می‌توان به‌عنوان ابزاری در نظر گرفت که با کمک آن نه‌تنها آینده خود را  می‌توانیم تضمین کنیم، بلکه می‌توان به تامین هزینه‌های امروزی زندگی و لذت‌بردن از آن اقدام نمود: به‌عبارت دیگر، می‌توان در کنار آینده‌نگری، به این جمله مرسوم در میان مردم نیز پرداخت که «تنها یکبار زندگی می‌کنیم». مدیریت مالی همچنین می‌تواند به ما در دستیابی به اهدافمان، جلوگیری از مشکلات مالی و اضطراب ناشی از آن و در نهایت بهبود کیفیت زندگی از طریق افزایش شادکامی کمک شایانی کند. در واقع وقتی صحبت از رفتار مالی می‌کنیم، منظورمان این است که در حداقل یکی از سه دسته زیر فعالیتی داشته باشیم:

  • مدیریت مالی روزانه شامل پرداخت بابت خرید محصولات و خدمات، پس‌انداز و اقساط
  • برنامه‌ریزی مالی و ذخیره پول برای مخارج آینده
  • تصمیم‌گیری درباره محصولات مالی از جمله بیمه، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلف سرمایه‌گذاری

مدیریت هوشمند مالی به ما کمک می‌کند تا در هر یک از این دسته‌ها بتوانیم هدفمند و با نگاه به حال و آینده به انجام فعالیت‌های مالی خود بپردازیم. وقتی از مدیریت هوشمند مالی صحبت می‌کنیم منظورمان تنها آگاهی از دخل و خرج و حتی مدیریت آن نیست، بلکه منظورمان این است که با استفاده از فناوری‌های جدیدی که انسان و محدودیت‌های تصمیم‌گیری، از جمله خطاهای متعددی که ممکن است در هنگام انتخاب‌های مالی اتفاق بیفتد، او را در نظر می‌گیرند، می‌توان با خیال راحت به انجام فعالیت‌های مالی پرداخت.