۵ عادت میلیونرهای خودساخته / راه و رسم موفق شدن با تغییر عادت‌ها

احسان والیان
  • اشتراک‌گذاری
  • 100
  • 0
  ۵ عادت میلیونرهای خودساخته / راه و رسم موفق شدن با تغییر عادت‌ها

  همه میلیونرهای خودساخته روزی از یک جایی شروع کرده‌اند. توماس کورلی فردی است که پنج سال روی عادات میلیونر خودساخته تحقیق کرده است و عبارت «عادات پولدارها» را ابداع کرد. او در کتابش به نام «عادات خود را تغییر دهید، زندگی خود را تغییر دهید» می‌گوید؛ “از تحقیقاتم متوجه شدم عادات روزمره نشان می‌دهد شما در زندگی تا چه حد موفق می‌شوید و عادات موجب ثروت، فقر، شادی و ناراحتی هستند. خبر خوب این است که می‌توان عادات را تغییر داد.” در ادامه به بررسی عادات میلیونر خودساخته می‌پردازیم و شما از امروز می‌توانید این عادات را در خود پرورش دهید.

  عادات میلیونرهای خودساخته

  مطالعه، مطالعه، مطالعه!

  یکی از عادات میلیونر خودساخته این است که ترجیح می‌دهد به جای اینکه کسی به بیاموزد، خودش مطالعه کند. کورلی می‌گوید؛ ” ۸۸٪ میلیونرهای خودساخته روزانه نیم ساعت و یا بیش‌تر به مطالعه جدی می‌پردازند. افراد پولدار می‌خوانند تا مطلبی را فرا گیرند و مهارت‌های خود را بهبود ببخشند.” کورلی هم‌چنین متوجه شد افراد ثروتمند زندگی‌نامه افراد موفق را ننیزمی‌خوانند.

  ورزش کنید!

  کورلی می‌گوید: “یکی از عادات میلیونرخودساخته این است که ورزش‌های هوازی مثل ایروبیک انجام می‌دهند. ۷۶٪ این افراد روزانه ۳۰ دقیقه و یا بیش‌خر می‌دوند، راه می‌روند و دوچرخه سواری می‌کنند. ورزش نه تنها برای سلامتی بلکه برای بهبود عملکرد مغز موثر است و در نتیجه باعث می‌شودشما عملکرد موثرتری داشته باشید.”

  مثبت اندیش باشید، رویا پردازی کنید، برای خود هدف تعیین کنید وبا افراد موفق نشست و برخاست کنید!

  یکی از عادات میلیونر خودساخته این است که رویای موفقیت را در سر دارد و مثبت اندیش است و با تعیین هدف سعی می‌کند موفق شود. یکی دیگر از عادات میلیونر خودساخته این است که با افراد موفق نشست و برخاست می‌کند. کورلی می‌گوید؛ “ثروتمندان همیشه به دنبال افرادی هستند که در زندگی هدف دارند و مثبت اندیش هستند.” او هم‌چنین نی‌گوید؛ “شما باید افراد منفی گرا دوری کنید چرا که آن‌ها شما را از هدفتان و رسیدن به موفقیت دور می‌کنند.”

  به اندازه کافی بخوابید و زود بیدار شوید.

  از قدین می‌گویند سحرخیز باش تا کامروا باشی. یککی از عادات میلیونر خودساخته این است که زود می‌خوابد و حداقل ۷ ساعت می‌خوابد. کورلی نی‌گوید؛” ۸۹٪ از میلیونرهای خودساخته ۷ شساعت و یا بیش‌تر می‌خوابند چرا که خواب کافی باعث بهبود و شکل گیری حافظه می‌شود. آن‌ها هم‌چنین ۳ ساعت زودتر از شروع ساعت کاری خود بیدار می‌شوند”

  از راه‌های مختلف درآمد کسب کنید

  یکی از عادات میلیونر موفق این است که راه‌های کسب در آمد خود را متنوع می‌کند. کورلی می‌گوید؛ “میلیونرهای خودساخته به یک منبع درآمد بسنده نمی‌کنند. آن‌ها راه‌های کسب درآمد متنوع دارند و ۶۵٪ آن‌ها حداقل ۳ منبع درآمد دارند.”

  بیشتر بخوانید: بیش‌ترین میلیونرها در جهان اهل کدام کشورها هستند؟

  با مشاوران مشورت کنید و هرگز تسلیم نشوید

  از عادات میلیونر خودساخته این است که برای موفقیت با مشاوران مشورت می‌کنند. کورلی می‌گوید:” مشاور همیشه به شما یاد می‌دهد چه بکنید و چه نکنید. آن‌ها به شما درس زندگی می‌دهند.” از دیگر عادات میلیونر خودساخته این است که دست از خواسته‌اش نمی‌کشد.