سرمایه+>سرمایه‌گذاری>کدام استان‌ها بیشترین و کمترین آسیب را از تورم دیده‌اند؟>

کدام استان‌ها بیشترین و کمترین آسیب را از تورم دیده‌اند؟

  • اشتراک‌گذاری
  • 30
  • 0
کدام استان‌ها بیشترین و کمترین آسیب را از تورم دیده‌اند؟

سال 99 برای مردم استان‌های مختلف از نظر اقتصادی و تورم سال خوشایندی نبود. این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد، هرچند در اردیبهشت 1400 بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه 0.7 درصد بوده است. با این حال همه استان‌ها و دهک‌های درآمدی به یک میزان از این تورم آسیب ندیده‌اند. به نظر می‌رسد خانوارهای روستایی ایلام با تجربه تورم 59 درصدی، بالاترین میزان و خانوارهای شهری استان قم با 41.5 درصد، کمترین میزان تورم را در یک سال منتهی به اردیبهشت 1400 داشته‌اند. در ادامه نگاهی به وضعیت تورم اردیبهشت ماه در استان‌‌های مختلف می‌اندازیم.

بیشترین و کمترین تورم ماهانه مربوط به کدام استان‌ها است؟

طبق داده‌های به دست آمده از گزارش اخیر، بیشترین تورم اردیبهشت 1400 در اختیار استان هرمزگان است. این استان در ماه دوم سال 1400 با تورم 3.9 درصدی روبرو بوده است. کمترین تورم ماهانه نیز در اردیبهشت متعلق به استان کرمانشاه بوده است. این استان در ماه دوم سال 1400 حدود 0.1 درصد تورم داشته است.

ایلام و قم بالاترین و پایین‌ترین تورم در یک سال اخیر

بررسی نرخ تورم نقطه‌ای به ما نشان می‌دهد در یک سال منتهی به اردیبهشت 1400 هر یک از استان‌های کشور با چه میزان تورمی روبرو بوده‌اند و در نتیجه میزان رشد قیمت‌ها در استان‌ها قابل مقایسه است. به این ترتیب و با این حساب، بیشترین تورم نقطه‌ای یک سال اخیر متعلق به استان ایلام با 55.7 درصد است و کمترین تورم نقطه‌ای متعلق به استان قم با 41.6 درصد است. متوسط تورم نقطه‌ای اردیبهشت امسال برای کل کشور نیز 46.9 درصد اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: بار تورم بیشتر روی دوش چه کسانی است؟

سردمداران تورم ماهانه و نقطه‌ای در خانوارهای شهری

نگاهی به میزان تورم در خانوارهای شهری نشان می‌دهد خانوارهای شهری استان هرمزگان با تجربه تورم 3.4 درصدی بیشترین نرخ تورم ماهانه را در مناطق شهری استان‌های کشور داشته‌اند و خانوارهای شهری استان‌های لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی با 0.1 درصد کمترین تورم ماهانه را از این حیث داشته‌اند.

از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای یک سال منتهی به اردیبهشت 1400 در خانوارهای شهری کشور 46.1 درصد است و بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای در میان مناطق شهری را استان زنجان با 55.7 درصد تجربه کرده‌اند. استان قم نیز از این حیث با 41.5 درصد کمترین تورم نقطه‌ای یک سال اخیر را در میان نقاط شهرنشین کشور داشته است.

بالاترین و پایین‌‎ترین تورم روستایی در اختیار کدام استان‌ها است؟

در آخرین بخش از این گزارش نیز آمارهای مربوط به تورم خانوارهای روستایی درج شده است. تورم روستایی در ماه‌های اخیر در ایران بیشتر از تورم شهری بوده است. طبق آمار موجود، در اردیبهشت تورم خانوارهای روستایی هم 0.7 درصد بوده که مناطق روستایی استان هرمزگان با تورم 5 درصدی در صدر تورم ماهانه و نقاط روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد با 0.2 درصد در قعر تورم ماهانه مناطق روستایی کشور قرار داشته‌اند.

از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه‌ای یک سال منتهی به اردیبهشت 1400 برای کل خانوارهای روستایی کشور 51 درصد اعلام شده است. در این میان، نقاط روستایی استان ایلام با 59 درصد در صدر تورم و روستاهای استان قم با 43 درصد در قعر تورم نقطه‌ای مناطق روستایی کشور در یک سال منتهی به اردیبهشت 1400 قرار داشته‌اند.

مقالات مرتبط
پربازدیدهای اخیر
تازه‌ترین‌ها