ریسک معقول همیشه سود بالاتر به ارمغان خواهد آورد.

معیارهای قبول ریسک

هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست. ولی ریسک هر سرمایه‌گذاری (یا اصولا هر تصمیم) را باید به سه معیار شناخت.

icon place

چند درصد احتمال دارد نتیجه مطلوب شما در یک سال اتفاق نیافتد؟

icon place

اگر نتیجه نامطلوب اتفاق افتاد، چند درصد سرمایه شما را می‌تواند از بین برود؟

icon place

اگر نتیجه نامطلوب اتفاق افتاد، سود سال‌های آتی باقیمانده سرمایه شما در این سرمایه‌گذاری سود مطلوب را به شما می‌دهد؟

icon place

هر سرمایه‌گذاری که در آن جواب سوال سوم مثبت باشد می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. یعنی شما ریسک معقول برداشته‌اید. جواب سوال سوم، در یک سرمایه‌گذاری‌ درست در بورس مثبت است.

icon place

با این حال بزرگترین ریسک افراد در انجام سرمایه‌گذاری‌ها این است که اطلاعات کافی برای جواب دادن به سه سوال بالا را ندارند. هر زمان اطلاعات کامل راجع به بانک خود یا هر سرمایه‌گذاری دیگر ندارید از سپردن پول خود به آن اجتناب کنید. به مدیران معتبر رجوع کنید.

ریسک باید متناسب با بازده انتظاری باشد.

ریسک در تئوری مالی معادل انتظار نوسانات آتی ارزش است. یعنی هرچه بیشتر نسبت به نتیجه سرمایه‌گذاری مالی خود مطمئن باشید سرمایه‌گذاری شما ریسک کمتری دارد. بعضی اوقات شما ریسک می‌کنید ولی خودتان نمی‌دانید ریسک کردید. یعنی به صرف اینکه اسم جایی مؤسسه اعتباری است در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید چون فکر می‌کنید اصل سود پول در آن تضمین شده است. ولی واقعیت این است که شما همه واقعیت را نمی‌دانید و ممکن است ریسک شما فراتر از آنچه تصور می‌کنید باشد.

هیچ سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست. فقط میزان آن متفاوت است. می‌توان شرایطی را متصور شد که حتی پول شما در یک بانک دولتی خیلی بزرگ از بین برود. مسئله درصد احتمال آن است.

مسئله این است که هرچه انتظار سود بالاتر می‌رود میزان ریسک سرمایه‌گذاری نیز بالا می‌رود. اگر بانکی به شما سود بالاتر می‌دهد و همه شرایط آن مشابه بانک‌های دیگر است، باید انتظار داشت شما ریسکی را قبول می‌کنید. ولی احتمالا نمی‌دانید آیا سودی که به شما می‌دهند ارزش پذیرفتن آن ریسک را دارد یا نه؟

تصمیم‌گیری راجع به پذیرفتن ریسک

همانطور که گفته شد ریسک معقول بالاتر، بازده بالاتری را در بلند مدت نصیب شما خواهد کرد. اما تمایل و توانایی شما در قبول این ریسک نیز در پذیرش ریسک مهم است. فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص ریسک سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

icon place

آگاهی راجع به احتمال وقوع نتیجه نامطلوب و میزان خسارت ناشی از آن

icon place

آگاهی از روند بلندمدت سرمایه‌گذاری

icon place

بررسی تمایل به ریسک یا ریسک‌پذیر بودن

icon place

ببینید آیا با توجه به روند بلند مدت این سرمایه‌گذاری، به لحاظ ذهنی و آرامش، توان نوسان و نتیجه نامطلوب را دارید یا نه.

icon place

بررسی توانایی قبول ریسک

icon place

ببینید آیا با توجه به روند بلند مدت این سرمایه‌گذاری، به لحاظ مالی، توان قبول بدترین نتیجه نامطلوب را دارید یا نه.

icon place

رتبه ریسک هر فرد از ترکیب ریسک‌پذیری و توانایی مالی قبول ریسک وی بدست می‌آید. برای آگاهی از رتبه ریسک خود اینجا را کلیک کنید.

ریسک سرمایه‌گذاری در بورس

برخلاف بسیاری از تصمیم‌های مهم که بدون آگاهی کامل از میزان ریسک مربوطه انجام می‌شود، ریسک سرمایه‌گذاری در بورس، هم احتمال وقوع بازده منفی و هم میزان آن کاملاً مشخص است. اگر سرمایه‌گذاری متنوع انجام می‌شد در ۲۰ سال گذشته سود سالانه ناشی از سرمایه‌گذاری در بورس مطابق نمودار روبه‌رو است.

در هر حال در هر بازده ۱۰ ساله، مجموع سود بورس از سایر سرمایه‌گذاری‌ها بهتر بوده است.