تیم کیان

مجید زمانی

مجید زمانی

موسس و مدیرعامل

مونا حاجی‌علی‌اصغر

مونا حاجی‌علی‌اصغر

قائم مقام مدیرعامل

علی نوریان

علی نوریان

رئیس دپارتمان مدیریت دارایی

پیام افضلی

پیام افضلی

رئیس دپارتمان تامین مالی

حسین صالحی

حسین صالحی

سرپرست کارگزاری

فرهنگ قراگوزلو

فرهنگ قراگوزلو

مدیر صندوق آوای سهام کیان و مدیر دارایی

مهدی طحانی

مهدی طحانی

مدیر توسعه حساب‌ها

مهرداد رجبی

مهرداد رجبی

مدیرعامل شرکت مبنا

مسعود ملک‌پور

مسعود ملک‌پور

مدیر مالی گروه کیان

مهرداد باستانی‌پور

مهرداد باستانی‌پور

معاون منابع انسانی

محمدحسین ساداتیان

محمدحسین ساداتیان

مدیر بورسان

رحمان مرتضایی

رحمان مرتضایی

مدیر فنی کیان دیجیتال

مجید ساوالان‌پور

مجید ساوالان‌پور

مدیر تیم فرانت‌اند

فهمیه نجفی

فهمیه نجفی

مدیر مالی کارگزاری

میلاد معماریان

میلاد معماریان

مدیر محصول کیان دیجیتال