سرمایه در گردش چیست؟

احسان والیان
  • اشتراک‌گذاری
  • 67
  • 0
  سرمایه در گردش چیست؟

  سرمایه در گردش همان دارایی جاری است که با کسر بدهی از آن به دست می‌آید.

  به مجموعه دارایی که قابل گردش یا به عبارتی، نقدشوندگی دارد، سرمایه در گردش (Working Capital) می‌گویند. سرمایه در گردش از دارایی‌ها به حساب می‌آید. گفتنی است که به سرمایه یا پولی که در تولید یک محصول استفاده شده است هم سرمایه در گردش می‌گویند. البته باید به این نکته اشاره کرد که سرمایه در گردش به سرمایه‌های ثابت یا سرمایه‌ای که برای تجهیزات استفاده شده است، گفته نمی‌شود. از نکات مهمی که در تحلیل‌های بنیادی، مورد استفاده قرار می‌گیرد، سرمایه در گردش است.

  تعریف سرمایه در گردش

  سرمایه در گردش از کاربردی‌ترین مفاهیم در حوزه حسابداری، مالی و سرمایه گذاری است. سرمایه در گردش را نباید با وجه نقد اشتباه گرفت. سرمایه در گردش همان دارایی جاری است که با کسر بدهی از آن به دست می‌آید. در واقع، مقدار خالص سرمایه در گردش، بعد از کم کردن بدهی‌ها از دارایی‌های جاری در نظر گرفته می‌شود. سرمایه در گردش را می‌توان سنجه‌ای برای به دست آوردن میزان سلامت مالی شرکت‌ها به حساب آورد. به این معنی که هر چه قدر میزان بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت کم‌تر باشد، می‌توان نسبت به سلامت و ثابت و البته پویایی مالی شرکت اطمینان بیش‌تری پیدا کرد.

  سرمایه در گردش شامل چه مواردی می شود؟

  همان‌طور که گفته شد، سرمایه در گردش (Working Capital) از شاخص‌های مالی است که با کسر بدهی‌های جاری از دارایی‌های جاری شرکت به دست می‌آید. سرمایه در گردش شامل مجموعه‌ای از مبلغ‌هایی می‌شود که به عنوان دارایی‌های جاری شرکت به حساب می‌آیند.

  سرمایه در گردش خالص

  برای به دست آوردن سرمایه در گردش خالص باید مقدار بدهی‌های جاری را از دارایی‌های جاری شرکت کرد. فرمول محاسبه سرمایه در گردش خالص، شامل صورت زیر می‌شود.

  بدهی‌های جاری – دارایی‌های جاری = سرمایه در گردش خالص

  آشنایی با دارایی جاری

  دارایی‎‌های جاری، دارایی‌هایی هستند که در بازه زمانی سال مالی جاری یا دوره مالی که موردنظر شرکت است، به صورت منطقی، قابل تبدیل به پول نقد هستند. با این حساب، وجه نقد از دارایی‌های جاری به حساب می‌آیند. گفتنی است که سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت هم که می‌توان آن‌ها را به راحتی به وجه نقد تبدیل کرد از دارایی‌های جاری به حساب آورد.

  آشنایی با بدهی جاری

  بدهی جاری به بدهی گفته می‌شود که موعد پرداخت آن، کم‌تر از یک‌سال باشد و پرداخت آن از محل دارایی‌های جاری امکان‌پذیر باشد. متداول‌ترین انواع بدهی جاری عبارت است از اسناد پرداختنی و حساب های پرداختنی.

  کاربرد سرمایه در گردش در تصمیمات سازمانی

  آشنایی با مفهوم سرمایه در گردش در وضعیت مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. سرمایه گذاران با آگاهی از سرمایه‌ای که در سازمان و شرکت در گردش است، متوجه می‌شوند که آیا گزینه خوبی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه گذاری و مالی‌شان دارند یا خیر. به این معنی که سرمایه در گردش، چشم‌اندازی از آینده مالی شرکت را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهد. یکی از مهم‌ترین مواردی که در سرمایه در گردش در نظر گرفته می‌شود، حاشیه سودی است که از سرمایه در گردش شرکت‌ها به وجود می‌آید. کسب و کارهایی که گردش مالی بیش‌تری دارند، می‌توانند عملکرد بهتر و سلامت و شفافیت بهتری در مسیر مالی‌شان داشته باشند.

  مدیریت سرمایه در گردش

  تمرکز بر تامین سطوح موردنیاز اجزای سرمایه در گردش شامل مواردی مانند دارایی‌ها، بدهی‌های جاری می‌شود. مدیریت سرمایه در گردش جریان پول نقد کافی را برای پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت و هزینه‌های عملیاتی در اختیار دارد. مدیریت سرمایه در گردش، یکی از راهکارهای مدیریت در حسابداری است.

  چرا سرمایه در گردش برای یک کسب و کار مهم است

  از آن‌جایی که سرمایه در گردش، معیاری مرسوم در ارزیابی بهره‌وری مالی و جریان مالی و به طور کلی، سلامت کسب و کار محسوب می‌شود، پس از اهمیت بسیار زیادی در هر کسب و کاری برخوردار است. سرمایه در گردش، نشان‌دهنده میزان بدهی سالانه، حساب‌های پرداختنی، حساب‌های دریافتنی، وجه نقد شرکت و موارد نهفته دیگر می‌شود.