صورت سود و زیان چیست؟

احسان والیان
  • اشتراک‌گذاری
  • 456
  • 0
  صورت سود و زیان چیست؟

  هدف اصلی صورت مالی سود و زیان، خلاصه گزارشی است از درآمد، هزینه‌های غیرعملیاتی، مالیات پرداخت شده، بهای تمام شده کالاهایی که فروخته شده، سود و زیان ناخالص و سود و زیان خالصی که در دوره مشخص – به عنوان مثال یک سال یا سه ماه یا هر دوره مشخص شده دیگر – محاسبه شده است

  صورت‌های مالی اصلی یک شرکت که سود و زیان آن را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهند را صورت سود و زیان می‌گویند. می‌توان در یک خط این مفهوم مالی را تعریف کرد. اما این که دانستن آن به چه کار ما می‌آید را با توضیحات بیش‌تر مشخص خواهیم کرد. بسیاری از ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌ایم. جالب است بدانید که همین صورت مالی که موضوع بحث ما است در قیمت سهام هر شرکت در انتهای هر سال یا دوره‌های زمانی مشخص شده بسیار تاثیرگذار است. صورت سود و زیان از چهار صورت مالی اصلی شرکت‌ها به حساب می‌آید. در واقع هدف اصلی این صورت مالی خلاصه گزارشی است از درآمد، هزینه‌های غیرعملیاتی، مالیات پرداخت شده، بهای تمام شده کالاهایی که فروخته شده، سود و زیان ناخالص و سود و زیان خالصی که در دوره مشخص – به عنوان مثال یک سال یا سه ماه یا هر دوره مشخص شده دیگر – محاسبه شده است. در ادامه به توضیح اجزا و فرمول و انواع صورت سود و زیان خواهیم پرداخت.

  صورت سود و زیان

  اجزاء صورت سود و زیان چیست؟

  به طور خلاصه به معرفی موردی اجزای صورت سود و زیان پرداختیم. گفتنی است که این موارد در گزارش صورت سود و زیان شرکت‌‎ها اختلافات بسیار کمی با هم دارند. قسمت‌هایی که متفاوت هستند ممکن است به دلیل تفاوت در درآمدهای شرکت‌ها باشد. اما قسمت اصلی در تمام صورت‌های سود و زیان یکسان هستند که به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت؛

  سود یا زیان ناخالص

  این دست از سود یا زیان که به ناخالص معروف است بر اساس بهای تمام شده کالاهایی که فروش رفته‌اند در قسمت درآمد محاسبه می‌شود.

  هزینه فروش عمومی و اداری

  هزینه مشاوره‌ها و حسابرسی و بازاریابی و تبلیغات و البته هزینه‌های مرتبط با حقوق و مزایای قست‌های ادارای شرکت نیز یکی از اجزای گزارش صورت سود و زیان به حساب می‌آید.

  سود و زیان عملیاتی

  عملیات اصلی شرکت در این بخش از صورت‌های سود و زیان مشخص می‌شود. به عبارت دیگر سود و زیانی است که در کنش‌ها و واکنش‌های اصلی شرکت مشخص می‌شود. این قسمت را قبل از کم کردن هر گونه مالیات، هزینه غیرعملیاتی و هر گونه درآمد محاسبه می‌کنند.

  کالاهای فروش رفته و بهای تمام شده آن ها

  شامل تمام هزینه‌های انجام شده برای تولید محصول یا خدمات فروش مربوط به بهای تمام شده کالا می‌شود. البته استهلاکات و مواد استفاده شده و دستمزدهای مستقیم هم قسمتی از این جزء به حساب می‌آیند.

  فروش یا درآمد خالص

  فعالیت‌های اصلی و مداوم یک واحد تجاری در محاسبه صورت سود و زیان، در قیمت فروش یا درآمد خالص قرار می‌گیرد.

  فرمول محاسبه سود و زیان در حسابداری

  با استفاده از مبنای حسابداری تعهدی محاسبه سود و زیان انجام می‌شود. فرمول محاسبه صورت سود و زیان به این شرح است؛

  هزینه های دوره مالی – درآمد دوره مالی = سود دوره مالی

  و اگر درآمد بیش‌تر شود، فرمول به این شکل درمی‌آید؛ درآمدهای دوره مالی – هزینه دوره مالی = زیان دوره مالی

  صورت سود و زیان جامع چیست؟

  در صورت سود و زیان جامع، همان‌طور که از نامش پیدا است تمامی مخارج و هزینه‌ها و البته درآمدها در نظر گرفته می‌شود. یکی از اهداف اصلی فراهم آوردن این صورت مالی این است که شرکت به تمام عملکردهای مالی در دوره مشخص شده آگاهی پیدا کند. در صورت جامع سود و زیان، حتی درآمدها و هزینه‌هایی هم که در بازه زمانی خاصی بنا بر تغییراتی به وجود نیامده‌اند هم ذکر می‌شوند.