مفهوم صدور و ابطال در صندوق های سرمایه گذاری

احسان والیان
  • اشتراک‌گذاری
  • 5475
  • 0
  مفهوم صدور و ابطال در صندوق های سرمایه گذاری

  برای ورود به هر بازاری باید با اصطلاحات کاربردی همان حوزه را آشنا شد تا بتوان به روند و کارکرد آن بازار آشنایی پیدا کرد. بازارهای مالی که صندوق‌های سرمایه گذاری یکی از شاخصه‌های آن به حساب می‌آیند، اصطلاحات خاص خود را دارند و کسانی که قصد سرمایه گذاری در انواع صندوق ‌های سرمایه گذاری در ایران را دارند باید با آن‌ها آشنا شوند و به خوبی مفهوم این اصطلاحات را درک کنند.

  جدا از مفاهیمی مانند ارکان صندوق و دیگر عبارات ویژه صندوق‌های سرمایه گذاری، دو اصطلاح که در صندوق‌‎های سرمایه گذاری بسیار کاربرد دارد، کلمات صدور و ابطال هستند.

  این دو کلمه از اصطلاحاتی هستند که در تمام طول مدت سرمایه گذاری در هر نوع صندوقی با آن‌ها سر و کار داریم. در این فرصت به بررسی مفهوم صدور و ابطال در صندوق‌های سرمایه گذاری می‌پردازیم.

  گفتنی است که بعد از شناخت مفاهیم این دو اصطلاح سوالاتی از این دست که قیمت صدور و ابطال چیست؟ nav ابطال چیست؟ و قیمت ابطال صندوق چیست؟ هم برای‌مان پیش می‌آید.

  صدور و ابطال چیست؟

  زمانی که فرد سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری می‌کند، در واقع، دارد اقدام به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق موردنظرش می‌کند.

  عمل خرید واحدهای سرمایه گذاری در یک صندوق سرمایه گذاری را صدور می‌نامند و زمانی که شخص سرمایه گذار برای به دست آوردن پول، واحدهای سرمایه گذاری خود را به فروش می رساند، در واقع اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود می‌کند. بعد از آشنایی با این دو مفهوم به سوال قیمت صدور و ابطال چیست؟ پاسخ خواهیم داد.

  قیمت صدور و ابطال چیست؟

  در مطلبی که در آن به شناخت مفهوم NAV چیست یا همان ارزش خالص دارایی پرداختیم متوجه شدیم که ارزش خالص دارایی، میزان دارایی صندوق است که از کل آن، کارمزدهای ارکان صندوق و بدهی‌های صندوق به کارگزاری‌ها کم شده است.

  اگر این رقم خالص که ارزش خالص دارایی صندوق به حساب می‌آید را تقسیم به تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری که متعلق به سرمایه گذارن است کنیم، عددی که به دست می‌آید، در واقع، رقم هر واحد سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری است.

  توضیحاتی که ارائه شد پاسخی به سوال nav چیست بود. اما این توضیحات به این خاطر بود که پاسخ به سوال قیمت صدور و ابطال چیست؟ بگوییم قیمت صدور و ابطال واحدها در صندوق‌های سرمایه گذاری بر مبنای همین ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری محاسبه می‌شود.

  البته ارزش خالص هر واحد نیز با افزایش و یا کاهش سهام و اوراق بهاداری که صندوق خریداری کرده دچار تغییر می‌شود که در نهایت به سود و یا ضرر واحدهای سرمایه گذاری هر فرد سرمایه گذار منتهی می‌شود.

  ارزش خالص دارایی یا NAV صدور چیست؟

  یک شخص سرمایه گذار برای خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید از یک صندوق باید طبق آخرین NAV صدور، پول پرداخت کند. بعد از پاسخ به سوال nav چیست؟

  باید گفت NAV صدور اندکی بالاتر از ارزش خالص هر واحد (NAV) است و علت این تفاوت آن است که مدیر صندوق در خرید اوراق بهادار جدید باید هزینه‌ای بابت کارمزد معاملات پرداخت کند که این هزینه از سرمایه گذاران جدید اخذ می شود.

  برای خرید واحدهای سرمایه گذاری، ما موظف هستیم هزینه‌های حساب شده در NAV صدور را خودمان به عنوان سرمایه گذار متقاضی واحدهای جدید پرداخت کنیم.

  ارزش خالص دارایی یا NAV ابطال چیست؟

  یکی از ابعاد پاسخ به سوال قیمت صدور و ابطال چیست؟ پاسخ به این پرسش است که nav ابطال چیست؟ NAV ابطال نیز با محاسباتی همراه است و در صورتی که مدیر صندوق اقدام به تعدیل قیمت‌های سهامی که جز دارایی‌های صندوق است نکند،قیمت آن به میزان ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری خواهد بود.

  NAV ابطال عبارت است از خالص ارزش دارایی هر واحد صندوق که کسورات قانونی از جمله هزینه های مربوط به معاملات از آن کسر شده است.

  در واقع می‌توان گفت که NAV یا همان ارزش خالص دارایی مانند یک دستگاه تصویه، هزینه‌های ناشی از معاملات و کارمزد و بدهی‌های صندوق را از دارایی صندوق کم می‌کند و سپس ارزش خالص را در اختیار سرمایه گذار قرار می‌دهد.

  NAV آماری چیست؟

  همگی می‌دانیم که اوضاع بازار بورس اوراق بهادار همیشه یک روند ثابت ندارد و در مواقعی اتفاقاتی برای سهام می‌افتد که امکان فروش و یا همان قابلیت نقدشوندگی را ندارند. با این اوصاف، گاهی برخی از سهام با صف فروش و یا صف خرید مواجه می‌شوند و قیمتی که روی تابلوی معاملاتی نشان داده می‌شود منصفانه نیست و حتی قیمت واقعی هم نیست.

  در چنین مواقعی، مدیر صندوق با اختیاراتی که مجمع صندوق و امیدنامه و اساسنامه به او داده‌اند اقدام به تعدیل محدود سهام موجود در سبد سرمایه گذاری می‌کند و با این حساب، NAV جدیدی برای ارزش دارایی خالص صندوق و به تبع آن برای واحدهای سرمایه گذاری معین می‌شود.

  برای آگاهی سرمایه گذاران صندوق از میزان تعدیل انجام شده از طرف مدیر، صندوق باید همراه با NAV صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، NAV آماری را هم منتشر کنند. در صورتی که هیچ تعدیلی صورت نگیرد، NAV آماری و NAV ابطال با هم برابری می‌کند.

  مفهوم صدور و ابطال در انواع صندوق های سرمایه گذاری

  برای خرید طلا به صورت فیزیکی باید به بازار طلا برویم و با پرداخت بابت هر گرم طلا و کارمز و مالیات آن، قطعه طلای موردنظر خود را خریداری کنیم. به همین صورت، در مورد خرید و فروش سهام و اوراق بهادار هم نیاز به انجام مراحلی داریم. می‌دانیم که انواع صندوق های سرمایه گذاری هم با فعالیت در زمینه‌های سرمایه گذاری مختلف برای انجام خرید و فروش وجود دارند که می‌توان از آن‌ها بهره‌مند شد. خرید واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری به معنای صدور است و فروش آن‌ها به معنای ابطال است.

  صندوق های سهامی

  برای خرید و فروش سهام به طور مستقیم باید با تشکیل پرتفو از طریق کارگزاری‌های مجاز اقدام کنیم. می‌توان با در نظر گرفتن سهام موردنظر اقدام به خرید کنیم و یا اگر از سهام داخل پرتفوی‌مان می‌خواهیم اقدام به فروش کنیم، باز هم باید از طریق همان پرتفو شخصی و سفارش گذاری اقدام به فروش سهام کنیم. در صندوق‌های سهامی هم که سبدی متشکل از سهام منتخب بورس دارند می‌توانیم از طریق خود صندوق اقدام به خرید یا همان صدور واحدهای سرمایه گذاری کنیم و برای فروش هم اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری که داریم کنیم. به عنوان مثال می‌توان صندوق شاخصی هم‌وزن را در نظر گرفت. به عنوان مثال برای خرید یا صدور واحدهای سرمایه گذاری این صندوق که سبدی متشکل از سهام شاخص‌ساز بازار سهام دارد را از طریق اپ کیان دیجیتال یا به طور مستقیم از طریق پرتفو شخصی که در کارگزاری تشکیل داده‌ایم اقدام کنیم.

  صندوق سرمایه گذاری طلا

  همان‌طور که اشاره شد می‌توان سرمایه گذاری در طلا را به صورت مستقیم انجام داد. به این معنی که برای خرید قطعات طلا به بازار طلا رفت و با پرداخت وجه نقد و مالیات و کارمزد، اقدام به خرید قطعه طلای موردنظر کنیم. اما به جای ارائه کارمزد و مالیات و هزینه‌های اضافی و احتمال خطراتی مانند سرقت که خرید فیزیکی طلا را تهدید می‌کند، می‌توانیم صندوق سرمایه گذاری طلا کیان را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم. با خرید یا همان صدور هر واحد سرمایه گذاری صندوق طلای کیان می‌توان بدون پرداخت کارمزد سنگین و با فاصله گرفتن از خطراتی مانند سرقت و گم شدن فیزیکی طلا به همان اندازه از بازدهی سکه طلا بهره‌مند شد.

  صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

  بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری در زمینه سرمایه گذاری امن و مطمئن اقدام به افتتاح حساب بانکی و سرمایه گذاری در سپرده بانکی می‌کنند. اما گفتنی است که حساب‌های بانکی با بازدهی کمی که دارند نمی‌توانند به اندازه کافی با تورم پیش بروند و به حفظ ارزش پول بپردازند. به جای قرار دادن سرمایه در بانک می‌توان اقدام به خرید یا صدور واحدهای سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت کیان کرد که هم بازدهی بیش‌تر نسبت به حساب‌های بانکی دارند و هم از امنیت و شفافیت قابل توجه‌ای در سرمایه گذاری برخوردار هستند. صندوق درآمد ثابت با سبدی متشکل از اوراق بادرآمد ثابت و سپرده‌های بانکی و مقدار کمی سهام منتخب بازار سهام می‌تواند بازدهی بهتر از بانک را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد. البته افراد سرمایه گذاری که از حساب‌های بانکی استفاده می‌کنند جدا از سرمایه گذاری مطمئن و کم ریسک، به دنبال دریافت سود دوره‌ای هم هستند. می‌توان گفت که با صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق ندای ثابت کیان

  نتیجه گیری

  جالب است بدانید که خالص ارزش دارایی یا همان NAV یکی از شاخصه‌‎هایی است که می‌توانید از طریق آن، صندوق‌های سرمایه گذاری مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید و بهترین صندوق را از نظر عملکردش برای سرمایه گذاری انتخاب کنید.

  تا به این جا و با بررسی تمام ابعاد مفهوم NAV به این نتیجه رسیدیم که احتساب خالص ارزش دارایی‌های یک صندوق هم می‌تواند برای خود صندوق سودمند باشد تا از عملکرد خود باخبر شود و هم سرمایه گذاران به طور شفاف از عملکرد مالی صندوق مطلع شوند و با خیالی آسوده‌تر سرمایه گذاری کنند.