صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه کیان

صندوق تضمین اصل سرمایه کیان یک صندوق سرمایه‌گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه آورده سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید واحد‌های این صندوق، در شرایط نزولی بازار بورس با زیان روبه‌رو نشده و اصل سرمایه آن حفظ شود و در شرایط صعودی بازار سرمایه نیز از سود بهره‌مند شود.

نماد کیانا نماد پیشرونده در صندوق‌های سرمایه گذاری

این صندوق مناسب چه کسانی است؟

این صندوق مناسب افرادی هست که به دنبال سرمایه‌گذاری میان مدت در بورس هستند تا ضمن منتفع شدن از سود بازار سرمایه، اصل سرمایه آن‌ها نیز در صورت شرایط نزولی بورس، تضمین شود. این صندوق جایگزین مناسبی بجای خرید مستقیم سهام به روشی بسیار کم ریسک برای سرمایه‌گذاران است.

loading...
loading...

مشخصات صندوق تضمین اصل سرمایه کیان

نماد کیانا نماد پیشرونده و پیشروی سرمایه‌گذاری

تضمین اصل سرمایه توسط «گروه مالی کیان»

نماد کیانا نماد پیشرونده و پیشروی سرمایه‌گذاری

ضامن نقدشوندگی «گروه مالی کیان»

نماد کیانا نماد پیشرونده و پیشروی سرمایه‌گذاری

صندوق مختلط مبتنی بر صدور و ابطال

نماد کیانا نماد پیشرونده و پیشروی سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری آسان با حداقل مبلغ 100 هزار تومان

نماد کیانا نماد پیشرونده و پیشروی سرمایه‌گذاری

خرید و فروش بدون نیاز به تخصص و اطلاعات بورسی

نماد کیانا نماد پیشرونده و پیشروی سرمایه‌گذاری

دوره نگهداری 6 ماهه برای بهره‌مندی از مزیت تضمین اصل سرمایه

نماد کیانا نماد پیشرونده و پیشروی سرمایه‌گذاری

سود اکتسابی معاف از مالیات

نماد کیانا نماد پیشرونده و پیشروی سرمایه‌گذاری

بدون کارمزد صدور

نماد کیانا نماد پیشرونده و پیشروی سرمایه‌گذاری

نقدشوندگی بین 3 تا 7 روزکاری

سرمایه‌گذاری در صندوق تضمین اصل سرمایه کیان با کیان دیجیتال

تفاوت صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه با صندوق‌های سهامی چیست؟

تفاوت صندوق‌های تضمین اصل سرمایه با صندوق‌های سهامی در ترکیب دارایی‌ها و تضمین اصل آورده سرمایه‌گذاران است. صندوق تضمین اصل از نوع صندوق‌های مختلط بوده که می‌تواند حداقل 40 درصد و حداکثر 60 درصد آن سهام و یا حداقل 40 درصد و حداکثر 60 درصد آن اوراق با درآمد ثابت باشد. در حالیکه‌ در صندوق‌های سهامی باید حداقل 70 درصد منابع صندوق در سهام باشد. در صندوق تضمین اصل، سرمایه آورده سرمایه‌گذار به شرط ماندگاری در دوره زمانی قید شده در امیدنامه مشمول تضمین می‌شود. در نمودار رو به رو با فرض آنکه صندوق تضمین از سال 1390 وجود داشت، بازدهی آن و مقایسه با بازدهی سایر دارایی‌ها ذکر شده است.

loading...

سوالات متداول